Kjøpsvilkår

Les vilkårene nøye før du fullfører bestillingen

Bestilling

Ved å legge inn en bestilling bekrefter den første personen i bestillingen / hoveddeltakeren – på vegne av alle personene i bestillingen – at vedkommende

a) har lest disse bestillingsvilkårene og godtatt at de er bindende

b) samtykker til vår bruk av personopplysninger, i samsvar med våre retningslinjer for personvern, og at vedkommende har tillatelse fra alle personene i bestillingen til å formidle deres personopplysninger til oss, inkludert sensitive personopplysninger (som opplysninger om helse, funksjonsnedsettelser og diettbehov)

c) er over 18 år på bestillingstidspunktet og erklærer at vedkommende selv og alle de andre i bestillingen er gamle nok til å kjøpe tjenesten, hvis det bestilles tjenester med aldersgrense

d) tar på seg det økonomiske ansvaret for å betale for bestillingen på vegne av alle personene i den


Det tas forbehold om tilgjengelighet for alle tilbudte tjenester

Vi forbeholder oss retten til å øke eller redusere prisene i brosjyrer og endre informasjon i brosjyrer eller på nettsidene før bestillingen gjøres.
Du vil få opplyst riktig og oppdatert pris før du bestiller.

Bestillingsbekreftelse

Du vil få bestillingsbekreftelse og faktura på e-post. Når du har fått bekreftelsen og fakturaen, er det viktig at du kontrollerer detaljene nøye og informerer oss umiddelbart hvis noe ser ut til å være feil, fordi det ikke er sikkert at endringer kan gjæres senere. Reservasjonen er gyldig når den er betalt i sin helhet.

Betaling og sikkerhet

Du må betale det du har utestående, før du mottar bekreftelsen. «Hermes II» er ansvarlig for transaksjonen. Hvis det skulle oppstå problemer med kortet ditt, vil vi ta kontakt. Hvis vi ikke oppnår kontakt med deg, vil bestillingen bli kansellert. All personlig informasjon håndteres på en eksternt kryptert side der informasjonen er trygg. «Hermes II» vil ha tilgang til navnet ditt og/eller kontaktinformasjonen din. Informasjon om betalingskort deles ikke med oss, men med betalingsleverandøren vår, Stripe. Merk at vekslingskursene varierer, så de kan enten være til fordel eller ulempe for deg ved en eventuell refusjon.

Avbestilling/endring fra din side

Hvis du ønsker å avbestille eller endre en bekreftet bestilling, vil vi hvis mulig hjelpe deg med endringene. Eventuelle forespørsler om endring må sendes skriftlig av personen som gjorde bestillingen.

  1. Avbestillinger 8 dager eller mer før turens begynnelse refunderes 100%.
  2. Avbestillinger mellom 7 og 3 dager før turens begynnelse refunderes med 50% av total kostnad.
  3. Avbestillinger 0-2 dager før turens begynnelse refunderes ikke.


Kansellering/endring fra vår side

Turen kan kanselleres av «Hermes II» på grunn av

a) forhold utenfor vår kontroll, som vær (avgjørelsen tas av båtføreren alene), ulykker og streik

b) vilkår i bestillingen som ikke er oppfylt

For å sørge for at opplevelsen blir positiv, kan det hende vi må gjøre endringer eller kansellere bestillingen.
Vi forbeholder oss retten til å gjøre dette når som helst. «Hermes II» vil da refundere billettprisen i sin helhet.

Refusjon

Vi tar imot og refunderer nettbetalinger i norske kroner (NOK). Når vi utsteder en refusjon til et kort med en annen valuta, vil banken din gjøre om beløpet fra NOK til kortets valuta. Refusjonsbeløpet er avhengig av vekslingskursen. Når vi refunderer deg, vil summen du får tilbake, gjenspeile vekslingskursen på den dagen refusjonen ble utstedt. Vekslingskursene endrer seg hver dag, så det du får refundert, vil ikke være det samme som du betalte. «Hermes II» er ikke involvert i denne vekslingsprosessen.

For sent oppmøte

Hvis du – eller andre personer innbefattet i bestillingen – ser at dere vil komme for sent til turen, kontakt oss umiddelbart. Av hensyn til andre deltakere og mannskapet, kanselleres reservasjonen automatisk 5 minutter etter oppsatt avreisetid, og billettprisen vil bli belastet i tråd med avbestillingsreglene. Vi kan dessverre ikke utvide reservasjonstiden ved for sent oppmøte. I spesielle tilfeller, når tidsplanen vår tillater det, kan vi legge opp en kortere tur. Det vil være vi som avgjør dette, og det vil bare være mulig ved god og tidlig informasjon om at dere kommer for sent. Vi refunderer ikke ubrukte eller sent avbestilte billetter. «Hermes II» kan ikke holdes ansvarlig for sent oppmøte på grunn av trafikk, ulykker eller værforhold.

Alkohol, rusmidler og uakseptabel atferd

Alkoholserveringen på våre fartøy er underlagt samme regelverk som på restauranter. Det serveres derfor aldri alkohol til mindreårige og gjester som mannskapet mener ikke bør få servering. Det er heller ikke lov til å ta med egne drikkevarer. Bestiller plikter å gjøre sine medreisende kjent med dette. Gjester som allerede er alkohol- eller ruspåvirket ved turens begynnelse, kan nektes å komme om bord i båten.

Passasjerer må umiddelbart følge alle instrukser fra kapteinen og mannskapet. Adgang til fartøyet kan nektes uten begrunnelse hvis mannskapet finner det nødvendig – for eksempel på grunn av kapasitet, sikkerhet, offentlig orden eller umiddelbar fare for skade eller andre vanskeligheter.

Brudd på disse bestemmelsene utgjør et kontraktsbrudd. Kapteinen kan da kansellere turen og – hvis nødvendig – sette passasjerene i land igjen. Bestiller kan måtte erstatte tap som oppstår på grunn av slike driftsforstyrrelser.

Sko som ikke skal brukes om bord

Båten har tredekk og eksklusivt tregulv i salongen. Sko med pigger eller skarpe hæler er derfor ikke tillatt.

Gravide

Kontakt legen din før du deltar i mer krevende aktiviteter. Unngå å delta i aktiviteter som kan sette svangerskapet i fare eller være skadelige for deg og barnet.

Rullestolbrukere og personer med nedsatt bevegelsesevne

Turene våre er ikke godt egnet for personer med nedsatt bevegelsesevne eller rullestolbrukere. Den gamle båten har bratte leidere/trapper og toalettene kan være krevende å komme seg fram til. Hvis du har vansker med å komme deg rundt uten hjelp må du ha med ledsager. Dette både av sikkerhetshensyn og for din egen komfort og opplevelses skyld.

Generelt om mobilitet

«Hermes II» har nokså bratte trapper for å komme seg under dekk (f.eks. for å gå på toalettet) og enkelte lave passasjer der du må kunne bøye nakke og rygg noe, men det kreves bare normal mobilitet.

Ansvar overfor passasjerer

«Hermes II» driver kommersiell persontransport og er derfor forpliktet til å ha ansvarsforsikring for fartøyets passasjerer og bagasjen deres. Klikk på lenken for å lese mer: http://www.gard.no/web/publications/document/chapter?p_subdoc_id=20747990&p_document_id=20747880

Klager og krav

Hvis du finner feil eller avvik på reisedokumentene du har mottatt, som ikke kan rettes opp der og da, må du skrive til oss når du kommer hjem. Du finner navn, adresse og kontaktinformasjon i bekreftelsesdokumentene vi sender deg. Følg denne prosedyren, så blir det enklere for oss å undersøke og bøte på klagen.
Kompensasjonen du har krav på, kan bli redusert eller satt til kr 0 avhengig av omstendighetene.

Lovvalg og verneting

Disse bestillingsvilkårene og eventuelle inngåtte avtaler skal på alle måter være underlagt norsk lov. Partene er enige om at tvister, krav og andre saker som måtte oppstå mellom dem i forbindelse med kontrakten eller bestillingen, skal legges frem for Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Samtykke

Jeg deltar frivillig i denne aktiviteten, og jeg ønsker å delta til tross for risiko.
Jeg har lest, forstått og frivillig gått med på disse vilkårene.